Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Terepkísérő szeminárium (Oktató: Bányai Emőke, Tánczos Éva)

A terepkísérő szeminárium célja, hogy segítséget nyújtson a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozásában, a jobb probléma-felismerésben, a beavatkozás módszerének kiválasztásában, a szociális munka és a szociálpolitika összefüggéseinek integrálásában. A szeminárium nem esetmegbeszélés vagy pusztán elméleti ismeretátadás, célja elsősorban a szakmai közös gondolkodás, a segítségkérés és a segítségnyújtás lehetőségének megtapasztalása a hallgatótársakkal való együttműködés során. A terepen folyó szociális munka szakmai szupervíziója a tereptanár kompetenciája. A szemináriumi munka elsősorban a hallgatók által hetente megirt 3-4 oldalas dolgozatra épül, melyben a megadott tematikának megfelelően, a hallgató az adott témában beszámol társainak terepgyakorlatáról, és olyan kérdéseket, dilemmákat fogalmaz meg, amelyekre visszajelzést vár, illetve amelyek kapcsán szívesen megosztaná nézeteit a többiekkel. A dolgozatok tartalmazzák a szociális munkás gyakornok szubjektív reflexióját is a különböző helyzetekre. Törekedni kell annak világos megfogalmazására, hogy a hallgató milyen jellegű visszajelzést, segítséget vár a társaitól. Ezek lehetnek készségeivel, attitűdjeivel kapcsolatosak, illetve elméleti információk.