Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Terepgyakorlat (Oktató: Szécsi Judit)


Az első, féléves terepgyakorlat feladata a választott problématerületen belüli elmélyülés, a kiválasztott klienscsoporttal végzett szociális munka kipróbálása. A hallgató a terepgyakorlat során intenzíven vesz részt a terephely működésében, melynek keretében a gyakornok feladata az egyéni problémák szintjeinek, a hasonló gondokkal küzdő egyének, családok, közösségek és csoportok működésének, valamint a szolgáltató rendszernek az átlátása, változás menedzselési módok tervezése, kipróbálása. A gyakorlat további célja, hogy a hallgató egy adott szociális probléma szociálpolitikai vonatkozásait és a napi szociális munka elemeit összefüggéseiben lássa. A gyakorlat során elengedhetetlen, hogy a gyakornoknak folyamatos klienskapcsolata legyen. A kliens lehet egyén, család, csoport és/vagy közösség. A szociális munka terepgyakorlat Egyrészt arra szolgál, hogy felkészítse a hallgatót arra, hogy képes legyen a megtanultakat alkalmazni, fejlessze készségeit (skilljeit), kreatívan használja fel személyes erőforrásait az emberekkel való közvetlen munka során a szakmai értékek és etikai törvények által meghatározott keretek között. • Másrészt lehetővé teszi a hallgató gyakorlati kompetenciájának értékelését. A terepgyakorlatot a kiválasztott szociális intézményben dolgozó szociális munkás, tereptanár vezeti.