Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogyatékos emberek (Oktató: Bugarszki Zsolt)

kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a fogyatékos emberek társadalmi problémáiba, megismertesse őket az ezzel kapcsolatos legfontosabb elméletekkel, áttekintse a legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, továbbá elemezze a Magyarországon, a fogyatékos emberek támogatására létrejött legfontosabb intézményrendszerek működését. Irodalom: • 2001. évi Népszámlálás. 12. kötet. A fogyatékos emberek helyzete. KSH 2003. 15-43.old. • A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. ADU PRINT-INDOK 1998. 199-216.old. • Az önérvényesítés eszméi értékei és elvei (Az ILSMH összeállítása). In: Fészek Szakmai Füzetek 1. (Szerk.: Falvai Rita - Végh Katalin) Kézenfogva Alapítvány. Bp. 2001. • Goffman, E. (1981):Stigma (részlet) In: Goffman, E.: Hétköznapi élet szociálpszichológiája • Gondok és örömök – Útban az önrendelkező élet felé,(Szerk.: Házi M. – Kedl M.) Soros Alapítvány, Bp. 2002. • Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről, Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 2004 • Kálmán Zsófia – Könczei György : A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. • Kézikönyv az értelmi fogyatékos emberek lakóotthonaiban dolgozó segítők részére. • Kovács András - Tausz Katalin: Gyorsjelentés a fogyatékos emberek helyzetéről. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1997. és a legfrissebb, a témára vonatkozó hazai és európai joganyag.